Identity

Alan Savunması: Alışın, kadınlar ve LGBTI+ler sporda!

Son yıllarda kadın ve LGBTI+ girişimleri Türkiye’de sporu boyunduruğu altına alan cinsiyetçi ve heteronormatif şiddeti ortadan kaldırmak için faaliyetlerini arttırdı. Tecavüzcü tezahüratlardan cinsiyetçi manşetlere, spor endüstrisi ve spor haberciliği şiddete bulanmış durumda. Çoğu insan LGBTI+ ve kadın sporcuların gerek profesyonel gerek amatör olarak her spor dalında var olduğunu ve rekabet ettiğini bilmiyor. Alan Savunması LGBTI+ ve kadın sporcuların kazanımları ve olumsuz deneyimlerine odaklanan yeni bir çevrimiçi haber platformu. LGBTI News Turkey’den Zeynep Serinkaya Alan Savunması’ndan Ali Safa Korkut’la bir röportaj yaptı.

 

haber görseli.jpg

Alan Savunması‘nı kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Ekibinizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Alan Savunması aslında uzun zamandır gerçekleştirmeyi düşündüğümüz bir projeydi. Futbol oynayan birkaç kadın arkadaşımızın bu alandaki çabasına ve maruz kaldıkları eşitsizliklere yakından tanıklık edince buna kayıtsız kalmak istemedik. Keza bu eşitsizlikler sadece bizim tanıdığımız kadınların başına da gelmiyor. Dünya genelinde böyle bir ayrımcılık olmakla beraber bu Türkiye’de biraz daha fazla hissediliyor.

Sporun kadınların mücadele ettiği dallarını ve özellikle de kadın futbolunu biraz yakından takip edince spor yapmaya çalışan LGBTİ+ sporcuların da bir hayli fazla olduğunu yakından gözlemledik. ‘’Spor yapmaya çalışan’’ diyorum çünkü eril tahakküm ve homofobi her alanda egemenlik kurmaya çalışıyor.

Henüz kadın sporcuların maruz kaldıkları karşısında öfkemizi yatıştıramamışken bir de birkaç LGBTİ+ sporcunun spor yaparken yaşadığı taciz, dışlanma ve hatta fiziksel şiddete kadar varan sözlü hakaretleri birinci ağızdan dinleyince bir şeyler yapmak istedik.

İnsanların bu durumlardan haberdar olmadıklarını veya olsalar bile sessiz kaldıklarını düşünerek ilk aşamada bu yaşananları görünür kılmamız gerektiğini düşündük. Mevcut olarak üniversite eğitimimizi sürdüğümüz ve düzenli bir gelirimiz olmadığı için de -en azından şimdilik- minimum gider ve maksimum efor sarf ederek başarıya ulaşabileceğimiz fikirler üzerinde yoğunlaştık.

Bu doğrultuda da hem gazetecilik bölümü öğrencileri olarak yapabileceğimize inandığımız için hem de bu eşitsizlikleri duyurabilmek ve toplumu harekete geçirebilmek adına gerçekten yararlı olacağını düşündüğümüz için yapabileceğimiz en doğru şeyin bir haber sitesi kurmak olduğuna kanaat getirdik.

Şu anlık Alan Savunması’nda sadece iki kişi faaliyet gösteriyoruz. Ben (Ali Safa Korkut), 23 yaşımda ve Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Diyarbakır’da yaşıyorum.

Diğer arkadaşım da aynı sınıfta olduğum Özdemir Atuğ. O da benimle aynı yaşta ve Aksaray’da ikamet ediyor.

Ben sitenin editör ve muhabirliğini yapıyorum, Özdemir de sosyal medya yönetimi ve sitenin teknik işleriyle ilgileniyor.

Alan Savunması ekibin sporla arası nedir? İlgilendiğiniz sporlar, oynadığınız takımlar nedir?

İkimiz de sporla oldukça yakından ilgileniyoruz. Dört seneye yakın bir süre boyunca amatör olarak futbol oynamakla beraber basketbol ve yüzme ile de yakından ilgileniyorum. Bunun dışında tenis, voleybol ve atletizm gibi sporları da elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum.

Ekip olarak bu böyle aslında, sadece bilgi sahibi olduğumuz sporları değil tüm spor dallarını takip etmeye çalışıyoruz. Her günümüz sporla geçiyor.

– Türkiye’de son zamanlarda Karşı Lig, Queer Olympix, Kızlar Sahada gibi spor yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığa spor yoluyla karşı çıkan inisiyatiflerin sayısı artıyor. Sizce bu tür oluşumların ve bireysel olarak spor alanındaki eşitsizlikleri gidermeye çalışan LGBTI+lerin ve aktivistlerin çalışmaları nasıl desteklenebilir?

Söylediğim gibi, ilk aşamada kadın ve LGBTİ+ sporcuların başarıları ve yaşadıkları olumsuz durumlar ile onların görünürlüğüne katkı sunmayı amaçlayan oluşum ve aktivistleri görünür kılmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten özel hayatında sporla yakından ilgilenen ve kadın ve LGBTİ+ sporcuların varlıkları ile mağduriyetlerinden habersiz olan insan hakları aktivistleri var. Ancak bu habersizlikleri de kendilerinden değil, medya kuruluşlarının LGBTİ+ sporcu ve aktivistlere haber akışlarında hiçbir şekilde yer vermemelerinden kaynaklanıyor.

Öncelikli olarak Karşı Lig, Queer Olmypix ve Kızlar Sahada gibi organizasyonlara medyada detaylı bir şekilde yer vererek bu konuda bir duyarlılık/farkındalık yaratılabilir. Burada da alternatif medyaya büyük iş düşüyor. Ana akım medya kuruluşları bir eril tahakküm oluşturmak istediğinden ve farklı yönelimlere sahip bireylere saygı duymadığından, onların varlıklarını reddediyor ve hiçbir şekilde haber akışlarında yer vermiyor. Bu noktada alternatif medyanın devreye girerek haber akışlarında kadın ve LGBTİ+ sporcular ile onların görünürlüğüne katkı sunmayı amaçlayan LGBTİ+ aktivistlere daha fazla yer vermesi gerekiyor.

Sonraki aşamalarda çeşitli spor kulüpleri, sporcular, taraftar grupları vs. gibi etki alanı geniş kesimlerle panel, konferans, sempozyum, vs. gibi etkinlikler düzenlenerek kadın ve LGBTİ+ spor ve sporculara gereken değerin verilmesi sağlanabilir.

alansavunmasi.jpg

-Spor belki de bedensel ve cinsel normların en çok dayatıldığı ve şiddet ile kendini gösterebildiği bir alan. Sizce sporun toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik temelli ayrımcılıkla ilişkisi nasıl düzeltilebilir?

Ayrımcılık öncelikle dilde başlıyor. Bunun en büyük göstergesi de cinsiyetçi söylemler. Sporda da bu böyle. Baktığımız zaman, spor dalı fark etmeksizin maç öncesinde, esnasında veya sonrasında karşı takım aleyhinde bir şeyler söylemek isteyen taraftarlar, onları aşağılamak için ilk olarak cinsiyetçi söylemlere başvuruyor. Kadın veya LGBTİ+ olmayı aşağılık bir durum olarak gören zihniyet tarafından rakip takıma kadın olmak veya LGBTİ+ birey olmak üzerinden benzetmeler yapılarak çirkin hakaretlerde bulunuluyor.

Bunu kültürümüzdeki ataerkilliğin bir tezahürü olarak gösterebiliriz. Sporu sadece erkeklere ait bir alan olarak görenler tüm erillikleriyle tribünlerde de yer alıyor ve maç boyu nefret söylemi ve cinsiyetçi söylemlerle dolu marş ve pankartlarını sergiliyor.

Bu sebeple cinsiyetçiliği öncelikle dilde bitirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kullandığımız dili cinsiyetçi söylemelerden arındırabilirsek sadece sporda değil yaşamın her alanında cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldırabiliriz.

– Heteronormativiteyle ve cinsiyetçilikle mücadele ederken, bir yandan da sporun endüstrileşmiş ve rekabete odaklanan halini dönüştürmesi mümkün müdür? İyi ve olumlu örneklerin haberlerini okumanın buna nasıl bir etkisi olabilir sizce?

Tüm hücreleriyle endüstrileşmiş ve sermayedarlara hizmet eder hale gelmiş olan sporun, uzun vadede yeniden halk yönünde tavır alan bir etkinlik haline gelebileceğini maalesef ki sanmıyorum. Ancak bu endüstrileşme, içinde bulunduğumuz süreçte -kendi çıkarları için de olsa- sporda cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı olumlu bir katkıda bulunuyor.

Nike, Adidas, Puma vs. gibi önde gelen spor giysi üreticileri, reklamlarında kadın ve LGBTİ+ sporculara sıkça yer veriyor. Bu reklamların yegane amacının cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemek olduğu iddia edilse de bunun pek de öyle olduğunu düşünmüyorum. Spordaki endüstrileşmenin bir parçası olarak, ilgili markaların bu reklamlarla asıl amaçladıkları şeyin ürünlerine yeni pazarlar oluşturmak ve müşteri kitlelerini geliştirmek olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.

Böylelikle her ne kadar kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiş olsalar da cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı verilen mücadeleye de katkı sunmuş oluyorlar.

İyi ve olumlu haberlerin örneklerini okumak başta medyada olmak üzere toplumda da olumlu bir algı oluşturabilir.

Alan Savunması‘ndaki haber ve makaleleri okuyup “ben de yazarım” diyenler olabilir. Aranıza katılmak ya da size yazı göndermek isteyenlere neler söylemek istersiniz? LGBTI+ spor haberciliğinin önemi sizce nedir?

Gazeteci, yazar, akademisyen, iletişim fakültesi öğrencileri vs. gibi toplumun her kesiminden insan haber ve/veya düşünce yazılarını bizlere gönderebilir. Alan Savunması onlardan gelecek katkılara açıktır. Sporun herhangi bir dalı ile ilgili kaleme aldıkları, odak noktasında kadın veya LGBTİ+ sporcular olan her türlü haber ve yazıya Alan Savunması’nda yer verebileceğimizin bilinmesini isteriz. Kadın ve LGBTİ+ sporcuların görünürlüğüne katkı sunacak her türlü içeriğe Alan Savunması’na yer verebiliriz.

LGBTİ+ spor haberciliği, özellikle heteronormativiteye ve spordaki cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı büyük önem arz ediyor. Amatör veya profesyonel olarak sporculuk yapan çok sayıda LGBTİ+’nın başarılarının veya maruz kaldıkları ayrımcılıkların medya aracılığıyla duyurulması yalnız toplumun algısını değil medyanın algısını da olumlu yönde etkileyecektir.

Buna örnek olarak, Alan Savunması’nı gösterebilirim. Yayım hayatımıza başladıktan sonra özellikle alternatif medyada LGBTİ+ sporculara yönelik haberlerde bir artış gözlemleyebiliyoruz.

– Okuyucularımıza söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yazı ve makale dışında sizi nasıl destekleyebilirler?

Okuyucularımıza kadın veya LGBTİ+ bireylerin haklarını savunabilmek için illa LGBTİ+ olmak gerekmediğini söyleyebilirim. Bunun en büyük örneği de bizleriz. Ben ve Alan Savunması’nda faaliyet gösteren diğer arkadaşım LGBTİ+ bireyler değiliz. Ancak, kendimizden olmayan insanların da hakkını savunabilmeyi, ortadaki adaletsizliklere bir ses çıkarmayı birer insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Lütfen onlar da öyle görsünler.

İleride nasıl olur bilmem ama şu an için herhangi bir maddi desteğe ihtiyacımız yok ancak destek sunmak isterlerse de hayır demeyiz 🙂 Şimdilik sosyal medya hesaplarımızdan bizleri desteklemeleri ve daha fazla insana sesimizi duyurmamıza yardımcı olmaları yeterli.

Daha fazlası için Alan Savunmasının sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Röportaj: Zeynep Serinkaya

Trans women were attacked in Antep, the police took the attacked women into custody

In a park in Antep, trans women were attacked. The police officers responded to the incident by arresting the women who were attacked. The police also harassed the women during custody, saying “how can a man be girly?”. After the attack, tape was attached over the park bench. We talked to İffet, who is one of the people taken into custody, about the event.

Source: Trans women were attacked in Antep, the police took the women into custody (Antep’te trans kadınlar saldırıya uğradı, polis kadınları gözaltına aldı), Yusuf Gülsevgi, Kaos GL, https://kaosgl.org/sayfa.php?id=28341&fbclid=IwAR30FUuLdHFlsaFGv01ZNgU28t0saYKoMS4Kf3M-dxIENfS0IL12WWwlBiY, June 18, 2019

Can you introduce yourself to us briefly?

Of course. I am İffet, I am a 31 years-old transvestite. I work as a sex worker for a living. The moment when I started transitioning, people turned me into a vampire. In other words; I am home during the day time and on the streets during the night time. I live like a vampire. That is all.

You were attacked in Çınarlı Park. How did it happen?

It happened like this: I go to the park with the girls almost every night to find a client. There was an argy-bargy situation two days ago. Some people attacked one of our friends. The police officers arrived immediately. They took all of us into custody and released us the next day. When we came back to the park, we realized that they had covered the benches with tape and a police car was standing by.

You said that you were taken into custody, how did the police officers treat you there? Were you harassed physically or psychologically?

I swear you are nuts. There is a transvestite and a police officer, how can the officer stay silent in this situation? (Laughs) Not physically, but I was harassed verbally.

What did they say?

“What’s all this fuss in the middle of the night? You were the last thing we needed tonight. How can a man be girly?” they said.

You mentioned about tape being tied up to the benches…

To me, this means that they don’t want us. In other words, this means that a battle has started. I was born a fighter. I have always fought with people and I still live. And I will fight to win this battle.

Right after all this, the manager of the teachers’ lodge close to the park announced that LGBTI+s cannot enter the public coffee house of the lodge. What do you think about this decision?

There is a human rights violation here. The manager of the teachers’ lodge paves the way for discrimination through this decision, gives hatred a green light. What kind of morality is this, invading our living spaces?

What is your message about all the happenings?

I am not the first transvestite, nor will I be the last one. We have existed throughout history and we will exist in the future, too.

 

Book Review: Stories Under the Rainbow – Compiled real life stories from the families of LGBTI+ individuals

Stories Under the Rainbow (Gökkuşagından Hikayeler) is a book about love and family. This powerful collection of twenty-nine stories is a candid celebration of families connecting and reconnecting with, understanding and supporting their LGBTI+ child. Each story, told by a parent, reveals the many aspects in which the cultural upbringing and societal pressures of heteronormativity create unexamined and limiting belief systems that configure the world of parents for most of their lives. These long-standing belief systems, however, unexpectedly fall to pieces when their child comes out to them as LGBTI+. In these narratives, we read how many of the parents experience similar feelings that impart sadness, worry, incomprehension and indignation in reaction to a reality that at first challenges them. The challenges bring changes that alter their modes of living in positive ways. They come to realize, as they are forced to reexamine their convictions, that what they held to be true can be challenged to show other possibilities or acknowledge what is fundamentally flawed. When families find new ways to reconnect with one another, they begin to explore what it means to fully embrace, support and love their child for who they are. We read how beautifully their worlds expand in their reflections on their fears and struggles to dismantle learned homophobia and transphobia.

These narratives are also a meditation on how much our worlds and thinking are shaped by society. Many parents recount similar sentiments on how little they knew about other lives, how it was impossible for them to imagine the lives of LGBTI+ people or the fact that they even existed due to their own lack of knowledge, fear or merely holding onto misconceptions based on what they had heard from others. A parent puts it, “In this society, there are actually a lot of people who hide and suppress who they are and who do not express themselves for fear of judgement because this society is not a tolerant one.”

At first focused on denial and worry, the narratives evolve to celebrate love and life. “This process allowed me to understand and get to know all the other marginalized groups in society and learn more about the experiences of disabled people, Roma, Aleviis, Kurds and women” reflects one parent on how much their world view has expanded and adds, “I see now that the biggest hurdle in front of us is the world’s biggest terror organization. This organization, is not an armed terror organization. It is everyone.”

As someone who has come out to their parents as a trans man, it was hard to withhold tears reading about some of the coming out dialogues between the families and how time, love, and support restored many broken pieces and uprooted the barriers to understanding one another. Equally moving was the parents’ profoundly transformative journey from one of loss, confusion, and blame to one of joy, strength, and empowerment. Fully supporting their LGBTI+ child, they stand up to their neighbors, to school counselors, teachers, or their own friends, demonstrating how by becoming their child’s best ally, they are paving the way for other families to do the same.

This is a very intimate book that reminds us how much we need to hear the stories of people that are othered and marginalized in order to fight against discrimination and harmful narrow constraints of existing and living in this world. These stories inspire and ignite a powerful celebration of life in all its spectrum of colors.

Review by Lukka Alp Akarçay for LGBTI News Turkey

Not Your Turkish Delight! A compilation against hate and violence

“Not Your Turkish Delight!” exclaims the title of a compilation of tracks from independent artists of alternative music scene of Turkey. The compilation aims to bring together queer, LGBTI+ and female artists to stand against sexual violence and discrimination. Its revenues will be donated to two shelters “Transevi” in Istanbul and “Yaşamevi” in Urfa.The group of artists who made the compilation happen, plan to continue to show solidarity against the sexism, transphobia, homophobia and misogyny which have intensified in Turkey due to growing impunity of hate crime. The first 300 copies of the compilation have been on sale in live concerts and are now sold out. LGBTI News Turkey interviewed Hatice (Soft Rains of April) and Aybike (Reptilians from Andromeda) to learn more about the creation process as well as future plans. The crew is currently looking for ways to distribute the compilation abroad, to extend the solidarity globally. We are excited to see such creative and efficient ways of mobilizing solidarity against hatred and violence and hope to see sequels to this compilation as well as live performances! If you would like to help the group reach a bigger audience abroad and generate more revenues for donations, please do not hesitate to contact them through their facebook page. You can listen to Felix Drake’s interview with some of the crew members and listen to some of the songs in this episode of “Turkish Delights”, aired on Noods Radio.
53419604_373384516832539_1721912776206581760_n.jpg

– How was the production process with the artists who supported the album with their tracks? How did you choose the tracks, were there any that were recorded exclusively for this album?

 

Aybike: The band “The Hollow Dolly” was born out of this compilation, Neon Jisatsu published their first songs in this compilation. Jtamul, Bewitched As Dark, Soft Rains Of April, Reptilians From Andromeda and Cansu Turgut’s songs were recorded for this compilation but as the other bands chose their own tracks for the compilation, I can say that they were meant to be in this compilation regardless of when they were written.

Hatice: The entire album was exciting but the tracks made for this album were as exciting as the ones submitted for the compilation. After Aybike got in touch with the musicians, she passed the tracks to me and I made a tracklist based on the tone, flow and the mood. I’m hoping the friends who submitted the songs and the listeners are happy with this order.  It was a very exciting experience for me to take place in this compilation and its construction.

– How did you come up with the idea for this compilation?

Aybike: Most of us know each other or are friends, both the compilers and the artists in the compilation. The idea for a compilation was growing in us for a while, based on the relationship we formed through sharing the negative things that happened to us or that we heard in our common spaces. It came about naturally.

Hatice: As every individual who tries to live and produce in this society, you come to the point of saying “Enough” rather easily, as you get smashed each time you take the road less traveled. The need to do something, the rage bottled up within and the cry for justice somehow directs you to a path. It is imperative that we continue to do what we know best, in order to beat back what we live through and what we witness. What we know best is music… It is our equipment, our shield, our battle axe,  and our healing power too.

60964594_10219340825852915_7073481918678827008_n

– How do you see the approach towards the issues and identities of women and LGBTI+ individuals in the independent music scene?

Aybike: Although the independent music scene looks like a community of listeners and performers standing aside gender norms, there is of course a gender inequality; because even though people act like they are against it, you can still hear them talk behind you, saying “Is this a girl or a boy?”, “Look at that”, “Tsk tsk tsk”, “I thought this one was gacıvari*”. Their faces, actions and behaviours remind you that all these labels attached to us in young age.

There are those who are indeed sincere about their intention to change gender inequality related problems and there are those who live as if these values [of being anti-discrimination] do not exist and they play the game of political correctness to avoid being mob lynched and looking bad when the women, trans individuals and queers raise their voices around the world. I can say that the discussion of these issues have increased over the last year. Both the bands and the music collectives are trying to do something.

Hatice: Aybike is quite right. For a long while there have been many collectives, initiatives, crews and people trying to be sensitive about these issues in the music sector. However, I still hope you can hear what non-male roadies, sound engineers, field managers and backstage attendants have gone through. Degendering of the sector is crucial, and in my opinion it is getting better too, thanks to the labourers of the music sector and musicians. But it is important to unite and form a sustainable, determined, unmonopolized, evolving and multiplying stance at this point. As it is hard to talk about a literally independent music world, we often witness that people look the other way just because it’s their friend, show nepotism and act like nothing happened or they even blame the victim. We can start changing things by calling things what they are.

–  Due to the current political climate, we often fall into a pit of pessimism. Beautiful collaborations such as this compilation gives us hope. How do you battle against pessimism or how do you transform it?

Aybike: You can struggle against it by not falling for the manipulation that tries to convince you that you are alone and by not being afraid…

Hatice: This is precisely how we battle against it, by standing together. Things haven’t turned sour recently, the state has always been cruel in this country, life has always been hard. The monster has always been there, even if it has taken the guise of deceitful conservatism over the last 15 years. The way to struggle against it is to accept that this is not new nor transient and to continue to be productive. It is not so difficult, it is just an idea, 4-5 people and 20 valuable musicians who will share their music with us and 4 people to burn the CDs in one evening and then onwards to distributing them… 300 CDs were sold out in just 3 months, all of the revenues went straight to the associations. Now we are trying to render this sustainable and continue to work.

60436127_10219340825932917_5635985196823085056_n

– How did you cover the cost of the album?

Aybike: Hatice, Bikem, Oya, me, Petek and Aydan split the cost among ourselves.

Hatice: We are of course trying to figure out how we can make it financially sustainable for future albums, concerts, panels and projects. None of us have infinite resources, we merely took initiative but for the future it is crucial that we maintain continuity, we don’t want it to remain a one-time thing.

– The revenues will go to Transevi and Yaşamevi, how are the sales going? Can our foreign readers support you? Would you consider selling the album on a digital platform?

Hatice: 300 copies of the first compilation are almost sold out, around 10 copies have left. We are having difficulty with payment from foreign countries due to PayPal** but we are currently looking for a solution. When we come up with a solution, we will immediately make 300 more copies, and plan for a new compilation, merch and new projects which will be accessible abroad.

How is the feedback? Would you consider to do similar projects?

Hatice: The sustainability of this project is crucial. We decided to support Transevi and Yaşamevi for the first 300 copies, we dream of increasing the number of centers we support in the future. Not your Turkish Delight must develop in different genres too, it must grow, evolve, transform and continue. This is our greatest dream.  

What can you tell our readers about being woman, queer or trans in the independent music scene in Turkey?

Hatice: It’s not so different from being a woman, queer or trans in the street, at home, school or workplace. The problems are always similar because the culprit is the same. Patriarchy, homophobia, transphobia and sexism reigns all domains of our life, especially the legal system.  I could say things are bit rougher in the music scene but actually all types of violence is rough. We tried to do this through music as our first step, but of course we also plan to organize panels, workshops and events where we can talk about the discrimination and violence within the music sector.  In every field, we should start with ourselves and accept that there is a problem, and start from the people around us in trying to correct the wrong attitudes, discourses and practices, it is important to have a determined stance and continue producing in such manner. We can think more about “how”.

– Our last question is for you to give some inspiration. Some of our readers might have similar projects in mind, what would you recommend for them?

Hatice: Please realize your projects, it is precious to contribute from different branches. They can get in touch with collectives and crews like us, unfortunately there are not so many options for pinpointing a problem and moving towards a solution. It is more than enough if we can co-create, get in touch with each other and continue our journey together, each starting with one step and continuing without giving up or stopping when faced with barriers. One of our dreams is to establish a network which brings together many projects, therefore we progress by making use of the experiences and directions our friends share with us. I recommend the readers to talk, to question, there are so many people who want to do something, we are always here to support and we would love to.  

 

*Translator’s Note: gacıvari means feminine in lubunca, the queer slang in Turkish.

**Translator’s Note: PayPal does not operate in Turkey as their license was denied by BDDK, the local authority on banking and finance, in 2016.

 

The statement of METU LGBTI+ Solidarity Group on the bans for the 9th METU Pride March

The statement of METU LGBTI+ Solidarity on the METU Administration’s decision to ban the 9th METU Pride March:

Source: The statement of METU LGBTI+ Solidarity on the METU Administration’s decision to ban the 9th METU Pride March (ODTÜ Lgbti+ Dayanışması’nın Onur Yürüyüşüne yasak kararına ilişkin açıklaması), Lubunya Dayanışma Ağı / Lubunya Solidarity Network https://www.facebook.com/lubunyadayanismagi/photos/a.1731041177022948/2032498373543892/?type=3&theater, 7 May 2019

The METU Rectorate has sent an e-mail to all students, graduates, and academics of the university today around at 14:00. In the e-mail, the rectorate announced that the 9th METU Pride March, which is allegedly organized by “various non-governmental organizations”, shall not be permitted since it is an LGBTI+ event and there is, the rectorate claims, still a ban against the march, and it shall be met with police violence if any event is organized. In an environment where there is no such a ban, the METU Administration is trying to manipulate the situation by acting as if such a ban still exists.

It should be noted that METU LGBTI+ Solidarity which has been targeted by the police for years, would organize the 9th METU Price March on May 10. METU LGBTI+ Solidarity has made great efforts to secure gender equality, fight against LGBTI+ phobia, and ensure that the campus is a safe place for the past 23 years and shall continue doing so. Throughout the e-mail, METU Administration discriminates against METU LGBTI+ Solidarity and the LGBTI+ students pointing them out as a target, just as it has been doing for many years. This is a violation of basic human rights as well as METU’s tradition and culture. Besides, the METU Administration is in violation of international human rights agreements such as the Istanbul Convention which Turkey is a signatory of and breaches the EGERA Charter for Gender Sensitive Governance and the EGERA Charter for Gender Sensitive Communication that our school is a part of.

The METU Pride March is not organized by a variety of non-governmental organizations, but by METU LGBTI+ Solidarity. Presenting the demand for permission as something marginal is absurd and irrational, just like the reason for cancelling the Spring Festival last week claiming that it is because of “LGBT, Marxist, extreme leftist, HDP groups”. It is clear that this announcement fits the pro-government media or Zaytung* better. As seen from the protests demanding the Spring Festival, the administration does not represent METU traditions and thought that it could ban the march, threatening the whole METU community with police violence.

The most saddening part is that the METU Administration aspires to be a one-man regime fitting this country’s mentality of lawlessness. The bans against LGBTI+ events, imposed  both during and after the state of emergency, has been lifted by the court after stating that no ban of this extent can be introduced even during the state of emergency. In addition, CİMER (Presidential Communication Centre) has confirmed that there is no such general ban and each event shall be evaluated on its own. All the detailed statements in relation to the legal status are available as attached.

We call out to all METU people as well as those who want to protect freedoms; to the people who are against LGBTI+ phobia, sexism, discrimination, and patriarchy. Come here and let’s defend life in spite those who are full of hatred. Let’s spread our peaceful parade and rainbow celebration with marches and events for the whole of METU on May 10.

You can find detailed information relating to the legal status below:

https://tinyurl.com/lgbtiyasakkarar

METU LGBTI+ SOLIDARITY

We invite you to support with the hashtag #ODTUyeRenkVer

*Translator’s note: Zaytung is an online satirical magazine based in Turkey

Also see our article on the lifting of the LGBTI Activitities ban in Ankara and the protests on the METU campus in support of the spring festival.

Cyprus Pride March – Out and Proud 2019 

“We are at school, home, parliament, street; everywhere!

Pride Marches started with the initiative of Queer Cyprus Association for the first time in 2014, have been organized by the 17th May Organizing Committee with multi-stakeholders since 2016 and growing stronger every year. 17th of May draws attention to the rights and freedoms of lesbians, gays, bisexuals, transgender, and intersex (LGBTI +) on the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia in order to emphasize the importance of working together and combating; We celebrate the day of action against physical, psychological, economic violence against sexual orientation and gender identity with various activities every year.
When the subject comes to the rights and freedoms, we are opposed with an excuse that “Society is not ready.”, we walked with the slogan “We are READY”. As heteronormativity among the society is counted as normal and our loves toward the same gender are ignored, we rebelled with the “Should We Love and turn in to Stone”. In order to honor our ever-growing and getting more colorful combat, we said: “Neither our Combat is finished nor Love”. This year, we have been organizing a series of diverse events over a period of two weeks with the theme of “Out and Proud”. We have been organizing to remind you that we are here.

The foundations of the pressure on gender identity and sexual orientation are the same as the patriarchal system that creates wars and violence. Therefore, we remind that all combats involve LGBTI + struggle as well.

We stand up for that our problems can be visible as long as we are organized while keeping in mind that no one can be forced to come out. For the recognition of our rights in front of the law, we come out to the public sphere against discrimination in the workplace and we say “We are Here” with all our colors and diversity against the heterosexist binary gender repression.

We stand against ignoring policies based on rising violence against women in our country, rising xenophobia, gender identity, and sexual orientation, we are once again reminded that our combat is not separate from our love and once again, we are organizing with our political parties, non-governmental organizations and independent activists from all over our geography and carrying our struggle to the street. This year, we are beginning our series of events with “Out and Proud Party Vol 1” on Saturday, May 4 at Famagusta Old Arcade. and the next day continuing with a picnic and thematic discussion named “Protestainment and Genus Talks” at Çamlık, Famagusta.
On Tuesday, 7th of May, the “Three Generation” film will be screened at Nicosia Party Headquarters by Social Democracy Party. On Tuesday, 8th of May, “Avenue Q” musical, which, is born in Broadway, will meet with the audience at METU Northern Cyprus Campus.

LGBTI + and Class Struggle” discussion organized by Baraka Cultural Center on Thursday, May 9 will be held in Nicosia Arabahmet Culture and Art House with Kaos GL activist Remzi Altunpolat.

Community Party – Gender Equality Committee will organize an Exhibition named “Dramaqueer” on Friday, May 10 and it will be held in Nicosia Arabahmet Culture and Art House. On the same day, the 2nd party will be taken place with Drag Theme Shows at Nicosia Papa Bar.

On Saturday, 11th of May, Slogans, and banners that going to be used on Pride March will be prepared at Queer Cyprus Association.
This year, as in the previous year, the European Mediterranean Art Association (EMAA)’s “Queer Art Exhibition” will be opened on Monday, May 13th.
“KuirFest Cyprus Film Festival”, will be organized by Queer Cyprus Association and Pink Life Association for the first time this year and Festival will start with the opening cocktail and “Night, Angel and Our Children” movie screening on Tuesday, 14th of May and continue till 17th of May, Friday. 16th of May, Movie Screening will be held on Famagusta Old City Arcade and rest of the days, the event will be held in Nicosia Arabahmet Culture and Art House with Turkish and English subtitles.

The Pride March will start in front of Dereboyu Suitex on Saturday, 18th of May and end at Lefkeliler Inn. Right after the Pride March, we will have fun and dance until late with music. We invite everyone to our activities and march to combat against all forms of discrimination based on gender identity and sexual orientation.

17th May Organizing Committee:
Queer Cyprus Association, Independence Way, Baraka Cultural Centre, CTP Youth Organization, HP-TCEK, Collective for Woman Education, Socialist Democracy Party TOCEK and Youth Organization, European Mediterranean Art Association (EMAA), Mesarya Women Initiative, MAGEM, NEDA, and independent activists.”

 

The statement for Cyprus Pride March is taken from the event page.

Court lifts the state of emergency ban against LGBTI+ activities in Ankara

Upon Kaos GL Association’s appeal application, Ankara Regional Administrative Court 12th Administrative Case Court has examined the indefinite ban against LGBTI+ activities, declared by the Governorship of Ankara on November 2017.

Source: Court lifts the state of emergency ban against LGBTI+ activities in Ankara, (“Mahkeme, OHAL’de ilan edilen Ankara LGBTİ+ etkinlik yasağını kaldırdı”), kaosgl.org, April 19, 2019, https://kaosgl.org/sayfa.php?id=28102&fbclid=IwAR03zlUFhP1Bmh-AQRuTEjYuWNrcIKz_gt4x30786XqCNWBAQMPm_r_GYQg. This is a summary translation of the article.

Regional Administrative Court has stated that the ban was declared for an indefinite duration and bears no limitation or clarity as to the quality of the actions that are banned. The court indicated that if there is a threat against the planned activities, law enforcers should take precautions instead of banning the events; and that the ban is not lawful. The court ruled to lift the ban.

Here is an excerpt from the court ruling:

“The ban declared on November 18, 2017 for an indefinite duration, regarding the activities such as film screenings, cinevision, theater plays, panels, talks, exhibitions etc. taking place in different locations in Ankara, which include certain social sensibilities and sensitivities by various civil society organizations on LGBTT-LGBTI etc. matters; bear no limitation or clarity on either the time duration or the quality of the actions which are banned.”

“Although it is suggested by the administration that the planned activities might upset certain sections of society and lead to provocation, assault or reactions, such gatherings and activities can be protected by necessary security measures instead of an indefinite ban based on the premises that certain sections of society might react or be provoked”

The ruling also suggests that such indefinite ban with regards to duration and scope leads to the restriction on the exercise of fundamental rights and liberties, and therefore is not compatible with the law.

Despite the lifting of the state of emergency, a ban was sent by the Governorship of Ankara’s Legal Affairs Branch Directorate’s to Provincial Directorate of Security on October 3, 2018 on the same grounds. The lawsuit against this decision continues.